Onkruid tussen tegels verwijderen

Kent u dat? Bestrating met onkruid tussen tegels? Juist, ergernis nummer 1. Door de laatste ontwikkelingen in Nederland is het gebruik van bestrijdingsmiddelen om onkruid tussen tegels te lijf te gaan drastisch ingeperkt. Wij juichen dit toe maar zijn nu druk aan het zoeken welke methode nu het meest geschikt is om onkruid tussen tegels te verwijderen. Op dit moment lijkt het gebruik van een bosmaaier en draadkop de meest betaalbare en logische oplossing. Het onkruid word met de draden tussen de tegels gemaaid en verwijderd. Nadeel van deze methode is dat de wortels niet verwijderd worden. Het zal dus regelmatig moeten worden herhaald. Verder is het ook van belang om de tegels regelmatig te vegen. Hiermee worden onkruidzaden beschadigd waardoor ze niet meer kiemen. Speciaal voor deze werkzaamheden heeft Tuinplus Hoveniers inmiddels geïnvesteerd in een veegmachine en een beschermkap voor de bosmaaier, zodat we ook langs gevels en automatisch het onkruid tussen tegels kunnen blijven maaien.

Onkruid verwijderen

Onkruiden zijn in de borders concurrenten van de planten die wij zelf hebben aangeplant. Ze nemen namelijk ook voeding uit bodem op en nemen ruimte in.
Onkruid in de borders kan op twee manieren worden bestreden. De eerste is door schoffelen en de tweede is door het wegplukken van de onkruiden. TPH kiest meestal voor de laatste methode. Wij geloven dat het voordeel zit in het feit dat door het plukken de wortels ook worden verwijderd. Bij het schoffelen worden ze afgesneden en kunnen weer uitgroeien. Het blijkt in de praktijk dat het uitplukken een schoner resultaat geeft dat langer duurt. Op grote open stukken tuin is het handiger om de oppervlakte goed te schoffelen en naderhand uit te harken.

Wilt u meer informatie?

Neem gerust contact op!