Snoeien nove...

Eenjarige planten Eenjarigen zoal vingerhoed kruid (foto) terven af Stel het afknippen en opruimen nog even uit De dieren die je tuin bezoeken zijn je er dankbaar voor Ze vinden er be chutting en... more

Planten nove...

Winterharde planten Winterharde planten in bakken en potten kunnen bevriezen Kleinere hebben meer kan om vor t chade op te lopen dan grotere Zet pot of bak daarom tijdelijk op een be chutte plaat ,... more

Onderhoud no...

Gazon Het gazon blijft groeien zo lang de temperatuur 6 graden of meer i Je moet du dan nog teed maaien Zet de machine daarbij niet korter dan 3-4 cm hoogte; dat in deze tijd van het jaar niet... more

Tuintips nov...

Loof van bomen en truiken Loof van bomen en truiken, laat het liggen Het geeft vogel de kan om in ecten en zaden te zoeken, het geeft be cherming aan plant en dier én i voeding voor de... more

Snoeien oktober

Druiven Heb je druiven in de tuin taan en wil je ze oog ten Het moment van oog ten ver chilt per oort en i afhankelijk van de om tandigheden waaronder ze groeien De be te controle blijft:... more

Planten oktober

Planten verplaat en Het najaar i een goed moment om va te planten, groenblijvende hee ter , coniferen en kleine bomen te verplaat en Al je tijdig een chet maakt van de huidige ituatie en van de... more

Onderhoud ok...

Gemaaid gra In het najaar i het beter om het gemaaide gra te verwijderen en af te voeren Dan breekt de natuur het namelijk moeilijker af en dat i nadelig voor de gra mat Al het gra blijft... more

Tuintips okt...

Tuinwen en Wil je een keer écht de tuin aanpakken Met jouw wen en kunnen we een beplanting plan maken dat aan luit bij jouw maak, bij de bloeitijd en plaat in de tuin Alle kan in piratiebron... more

Snoeien sept...

Decoratieve zaaddozen Bij va te planten die mooie zaaddozen vormen, moet u de uitgebloeide tengel zeker niet afknippen Laat ze du bij oorten zoal Iri ibirica, I foetidi ima en Papaver... more

Planten sept...

Bloembollen Op veel plaat en liggen de bloembollen al in de winkel Voorjaar bloeiende bollen kunnen nu geplant worden De maanden eptember en oktober zijn de be te maanden om de bloembollen te... more