Snoeien sept...

Decoratieve zaaddozen Bij va te planten die mooie zaaddozen vormen, moet u de uitgebloeide tengel zeker niet afknippen Laat ze du bij oorten zoal Iri ibirica, I foetidi ima en Papaver... more

Planten sept...

Bloembollen Op veel plaat en liggen de bloembollen al in de winkel Voorjaar bloeiende bollen kunnen nu geplant worden De maanden eptember en oktober zijn de be te maanden om de bloembollen te... more

Onderhoud se...

Gazon Om het gazon in goede conditie te houden heeft het ook nu nog voeding nodig Kijk wel goed welke beme ting er wordt gebruikt, maak gebruik van een peciale najaar me t Najaar me t voor het... more

Tuintips sep...

Va te planten De tijd van het jaar brengt ook weer veranderingen met zich mee De grond i nog warm en de nodige regen zorgt voor vochtige om tandigheden Dit i een goed moment om va te planten te... more

Wat te doen ...

Een mooie tuin vraagt om de jui te beme ting Niet alleen de border maar ook het gazon vraagt de nodige aandacht Er zijn veel oorten me t toffen met een diver iteit aan inhoud NPK De letter NPK... more

Snoeien augu...

Heb je een haag in de tuin taan en kan deze nog een noeibeurt gebruiken De maand augu tu i ideaal om de haag te noeien, zeker omdat deze dan de kan krijgt nog een beetje te groeien Al lijkt het... more

Tuinonderhou...

Het gra groeit op dit moment nog lekker door, er moet dan ook nog regelmatig worden gemaaid Zo nu en dan hebben we het geluk van een goede regenbui, een enkele keer een langere natte periode Maai... more

Juli: planten

Onderwaterplanten tegen zuur water Al er voldoende zuur tof in het water komt, wordt het water niet zuur Dat i het makkelijk t te reali eren door voldoende zuur tofplanten (onderwaterplanten) in... more

Juli: vijver...

De vijver bijhouden De drijvende en onderwaterplanten zullen zich terk ontwikkelen Uitdunnen kan regelmatig nodig zijn Er moet open water blijven... more

Juli: snoeien

Hee ter zoal Kolkwitzia, Weigela en boerenja mijn (Philadelphu coronariu ) zijn eind deze maand uitgebloeid U kunt ze dan meteen noeien U dient vlak boven nieuwe uitloper te noeien of kort de... more